Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

                               EN MINUT MED LUTHER

 

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus. Gal. 1: 3.

 

2013-03-16

Dessa båda ord, nåd och frid, innesluter alltså hela kristendomen. Nåden innebär syndernas förlåtelse, och friden innebär ett glatt och lugnt samvete. Någon frid kan man inte ha förrän synden är förlåten.  Ty lagen anklagar och förskräcker samvetet för syndens skull. Och den synd som samvetet förnimmer, kan inte borttas genom vallfärder, vakor, arbete, övningar, fastor, över huvud icke genom några gärningar. Genom sådant ökas den tvärtom. Ty ju mer vi mödar oss och svettas för att ta bort synden, desto värre får vi det. Den borttas nämligen endast genom nåden och på inget annat sätt. Detta måste man mycket noga lära...Varken mina eller dina ben skall få någon frid, om vi inte hör nådens ord och ståndaktigt och troget förlitar oss på det.