Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

I TIDEN

Kan vi tala och skriva utifrån någon annan position än "i tiden"? Vilken tidsepok och geografisk kontext syftar vi på med uttrycket "i tiden"? Antiken, medeltiden eller den moderna tiden? Västerländsk, vit, manlig, liberal kontext eller något annat? Eller menar vi helt enkelt "i tiden" som kontrast till "i evigheten". Men tänk om evigheten inte endast är dold framtid utan nutid under ytan. Det blir alltså ganska knepigt att klargöra uttrycket "i tiden". Skulle vi går längre ut i universum så upphör våra tidsbegrepp. Allt beror alltså på vår position i universum, på jorden, i kulturen och i kroppen.

                                                  

Här syftar vi med uttrycket "i tiden" på ett ärligt försök att förstå samtiden från västerländsk horisont år 2014. Det medför naturligtvis många begränsningar, men kan uppfattas som en ansats till samtidsanalys. I fyra flikar försöker vi beskriva sam-tiden eller tidsandan. Det blir skissartat och översiktligt med hjälp av framtidsforskare, Jesu eskatologiska undervisning, kulturmönster och egna reflektioner. Den enda av dessa fyra källor som träder ur tiden och talar från evigheten är Jesus Kristus och därför är det hans ord som ytterst hjälper oss att bedöma tiden. Han sade: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt.24:35).