Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

TVÅ MINUTER MED LUTHER

 

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal. 6: 2.

Det är verkligen ett kärleksfullt bud, som aposteln allvarligt lägger på våra hjärtan med den tillagda satsen, som innebär en direkt vädjan: "Så uppfyller ni Kristi lag". Kristi lag är kärlekens lag. Sedan Kristus återlöst och förnyat oss och gjort oss till sin kyrka,  ger han oss ingen annan lag än budet om den inbördes kärleken, Joh. 13:34f.: "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Om ni har kärlek inbördes, så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar".

Men att älska är inte, som sofisterna pratar, att bara vilja någon väl, utan det är att bära den andres bördor, d.v.s. att ha fördrag med det som irriterar dig och som du inte gärna finner dig i. En kristen måste alltså ha starka axlar och en kraftig rygg för att kunna bära brödernas kött, d.v.s. deras svaghet. Paulus säger här att de har besvärliga bördor. Kärleken är alltså mild, vänlig och tålig, och den består inte i att ta utan att ge, ty den tvingas att fördra och bära mycket.

I församlingarna ser fromma lärare många villfarelser och synder som de tvingas att bära. I det sociala livet svarar aldrig medborgarnas lydnad mot myndigheternas lagar...I varje hushåll sker mycket som gör föräldrarna besvikna. Men om det är så att vi orkar bära och överse med våra egna laster och synder, som vi dagligen begå i mängd, bör vi också bära de andras enligt ordet: "Bär varandras bördor" och enligt budet: "Du skall älska din nästa som dig själv".