Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

TRE MINUTER MED LUTHER

 

Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Gal. 5: 17.

De fromma har alltså stor tröst av Paulus undervisning, då de vet att de är dels kött och dels ande, dock så att Anden härskar och köttet är underkuvat, rättfärdigheten regerar och synden ligger trälbunden. Den som inte vet detta, försjunker helt i andligt svårmod och måste till slut förtvivla. Men den som känner denna lära och använder den rätt, för honom måste även det onda samverka till det bästa. Ty då köttet lockar honom till synd, uppväcks och drivs han av den anledningen till att begära syndernas förlåtelse genom Kristus. Härigenom omfattar han trons rättfärdighet, som han i annat fall inte skulle skatta så högt och inte sucka efter med sådan längtan.

Därför är det mycket nyttigt att vi då och då känner vår naturs och vårt kötts ondska, så att vi på detta sätt uppmuntras och uppväcks till att tro på och anropa Kristus.  Därigenom blir den kristne en mäktig konstnär och en underbar skapare, som kan göra sorg till glädje, förskräckelse till tröst, synd till rättfärdighet, och död till liv, medan han på detta sätt kuvar sitt kött, tvingar det till träldom och underkastelse under Anden.

De som känner köttets begärelse bör alltså inte därför genast förtvivla om sin frälsning. De må gärna känna begärelsen, bara de inte godkänner den.  Vrede och okyskhet kan väl fresta dem, bara de inte övervinner dem. Synden kan väl anfäkta dem, bara de inte fullbordar den. Ja, ju frommare en människa är, desto mer känner hon av denna strid. Härav kommer helgonens klagan i Psaltaren och i hela Skriften. 

Alla helgon har haft och känt denna kamp mellan köttet och Anden och också vi har erfarenhet av den...Varje helig människa känner och erkänner att hans kött gör motstånd mot Anden, och att dessa båda inbördes ligger i strid med varandra hos honom, så att han inte kan göra vad han vill, hur mycket han än mödar och anstränger sig...Likväl förtvivlar de inte inför syndens förfärlighet, utan de är vissa om att den blir förlåten för Kristi skull. 

Jag säger detta för att ingen skall mena, att synden hos den troende inte skulle  behöva betraktas så allvarligt. Synden är verkligen synd, antingen man begår den innan man har lärt känna Kristus eller efteråt. Och Gud hatar synden, ja, vad själva gärningen angår, är varje synd en synd till döds.  Att den för den troende inte är en dödssynd beror på Försonaren Kristus, som genom sin död sonat synden...Den som tror vet nämligen, att synden är honom förlåten för Kristi skull, som har försonat den med sin död.