Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

INGÅNG TILL LUTHER

  

Det allra bästa är att läsa Luthers egna texter. Vilka texter börjar man med?

Många skulle nog rekommendera En kristen människas frihet och Om goda gärningar från 1520. Här är två relativt opolemiska skrifter av den tidige Luther och i uppbygglig anda. Andra skulle föreslå Lilla katekesen, 1529. Även den är ett gott förslag. Här sammanfattar Luther den evangeliska tron i fem huvudstycken för vanliga kyrkomedlemmar. 

Vi skulle rekommendera De Schmalkaldiska artiklarna från 1537. Här sammanfattas på 25 sidor den mogne Luthers reformatoriska åskådning och här kommer vi rakt in i ett  antal skärningspunkter mellan katolskt och evangeliskt och får en känsla för den kamp som Luther faktiskt stod i. Luther tvingades här att kort och koncist mejsla fram de reformatoriska grundsanningarna. Den här ingången gör att många andra texter finner sin plats i reformationens idésammanhang. Artiklarna tydliggör den teologiska grunden för Schmalkaldiska förbundet som grundades 1531 i Schmalkalden av evangeliska furstar och städer för att stödja protestantismen mot den katolska kyrkan och kejsar Karl V. På kurfurstarnas uppdrag avfattade Luther dessa artiklar i december 1536. Artiklarna ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter och publiceras här i översättning av Hjalmar Lindroth. Med Schmalkaldiska artiklarna som ingång kommer ovan nämnda skrifter tillsammans med Luthers postillor, brev, stora katekes, skrifterna om kyrkans babyloniska fångeskap och påvens makt och överhöghet samt den djuplodande skriften Om den trälbundna viljan att finna sin rätta plats. För den som läser tyska och engelska öppnar sig olika utgåvor av Luthers samlade skrifter.