Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

                                             DE TIO BUDORDEN

                                     

 Första budet

 

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan till honom.
 

Andra budet

 

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordomar, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.
 

 

Tredje budet

 

Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna lyssnar till det och lär oss det.
 

 

Fjärde budet

 

Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och överordnade, utan respekterar dem, tjänar dem, lyder och älskar dem.
 

Femte budet

 

Du skall inte dräpa.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästas liv eller vållar honom lidande, utan hjälper och bistår honom i alla faror och livsbehov.
 

 

Sjätte budet

 

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever ett rent och riktigt liv både i ord och gärningar, och att var och en älskar och och ärar sin maka (make).
 

 

Sjunde budet

 

Du skall inte stjäla.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar och ägodelar, eller med falska varor och svek drar dem till oss, utan medverkar till att hans inkomst och egendom förökas och skyddas.
 

 

Åttonde budet

 

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, baktalar, sprider lögner eller talar illa om vår nästa, utan urskuldar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa.
 

 

Nionde budet

 

Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

 

vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte med list eftersträvar vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att få behålla det som är hans.
 

 

Tionde budet

 

Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller till något som tillhör din nästa.

 

Vad betyder det?

 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte från vår nästa drar, mutar eller lockar hans hustru eller tjänstefolk, utan förmanar och uppmanar dem att bli kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
 

 

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?

 

Så säger han:

 

Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

 

Vad betyder det?

Gud hotar att straffa alla dem, som överträder dessa bud; därför skall vi frukta för hans vrede så att vi inte bryter mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar han alla dem som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, lita på honom och villigt leva efter hans bud.