Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

                                              HERRENS BÖN

                                                 

Fader Vår, som är i himmelen.

 

Vad betyder det?

 

Gud vill härigenom med mildhet uppmuntra oss att tro, att han är vår rätte Fader och vi hans rätta barn, för att vi, frimodigt och med all tillförsikt, skall be till honom, så som goda barn ber till sin käre fader.
 

 

Första bönen

 

Helgat varde ditt namn.

 

Vad betyder det?

 

Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön, att det skall hållas heligt också hos oss.

 

När sker det?

 

Det sker när Guds ord läres rent och klart och vi lever heligt efter det som Guds barn; ge oss det,  käre himmelske Fader! Men den som lär och lever på annat sätt än vad Guds ord lär, han ohelgar Guds namn ibland oss; bevara oss för detta, o himmelske Fader!
 

 

Andra bönen

 

Tillkomme ditt rike.

 

Vad betyder det?

 

Guds rike kommer väl av sig självt utan att vi ber om det, men vi ber i denna bön, att det skall komma också till oss.

 

När sker det?

 

Det sker när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga Ord och lever i honom här i tiden och sedan i evigheten.
 

 

Tredje bönen

 

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

 

Vad betyder det?

 

Guds goda och nådiga vilja sker väl utan att vi ber om det, men vi ber i denna bön, att den skall ske också hos oss.

 

När sker det?

 

Det sker när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött, som inte vill tillåta oss att helga Guds namn eller hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Det är hans goda och nådiga vilja.
 

 

Fjärde bönen

 

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

 

Vad betyder det?

 

Gud ger väl, utan att vi ber om det, dagligt bröd åt alla människor, också de onda. Men i denna bön ber vi om att kunna erkänna det som hans gåva och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet.

 

Vad betyder dagligt bröd?

 

Allt det som hör till livets uppehälle och behov, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap och bohag, gods och pengar, god maka, goda barn, gott tjänstefolk, god och trogen överhet, god styrelse, passande väder, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och mera sådant.
 

 

Femte bönen

 

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

 

Vad betyder det?

 

Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader inte skall se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, ty vi är inte värda något av det som vi ber om och har inte heller förtjänat det. Istället ber vi att han skall ge oss alltsammans av sin nåd, ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem, som bryter mot oss.
 

 

Sjätte bönen

 

Och inled oss icke i frestelse.

Vad betyder det?

 

Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön, att Gud skall beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och förför oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster, och att vi, när vi frestas, inte låter oss övervinnas utan kämpar för att vinna en slutlig seger.
 

 

Sjunde bönen

 

Utan fräls oss ifrån ondo.

 

Vad betyder det?

 

Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader skall förlossa oss ifrån allt ont och farligt, både till kropp och själ och till sist, när vår stund kommer, ge oss en salig hädanfärd och av nåd ta oss från denna sorgedal till sig i himmelen.
 

 

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

 

Vad betyder det?

 

Amen säger jag för att jag skall vara viss om, att sådana böner behagar vår himmelske Fader och är hörda av honom, ty han har själv befallt oss att be så och har lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske.