Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

                                           DOPETS SAKRAMENT

                                       

                                                                    I.

Vad är dopet?

Dopet är inte blott vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förbundet med hans ord.

                                                                              

Vilket är detta Guds ord?

 

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus' sista kapitel:

 

Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
 

 

II.

 

Vilken nytta medför dopet?

 

Dopet ger oss syndernas förlåtelse, räddar oss från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som tror på Guds ord och löften.

 

Vilka är dessa Guds ord och löften?

 

De, som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus' sista kapitel:

 

Den som tror och blir döpt räddas, men den som inte tror skall bli dömd.
 

 

III.

 

Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan?

 

Vattnet åstadkommer det förvisso inte utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet; ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande, som aposteln Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet:

 

På grund av sin godhet räddade han oss - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige Ande. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, såsom det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på.
 

 

IV.

 

Vad betyder detta dop i vatten?

 

Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring skall dränkas och dödas med alla synder och onda lustar och att en ny människa dagligen skall framträda och uppstå, som skall leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet.

 

Var står det skrivet?

 

Aposteln Paulus säger i Romarbrevets sjätte kapitel:

 

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.