Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

                                         ALTARETS SAKRAMENT

                                       

                                                                    I.

Vad är altarets sakrament?

Altarets sakrament är vår Herres, Jesu Kristi sanna kropp och blod, under bröd och vin, instiftat av Kristus själv, till att ätas och drickas av oss kristna.

 

Var står det skrivet?

 

Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus:

 

Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
 

 

II.

 

Vilken nytta medför detta ätande och drickande?

 

Det tillkännager orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.
Det innebär att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges åt oss i detta sakrament; ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

 

 

III.

 

Hur kan kroppsligt ätande och drickande åstadkomma en så kraftig verkan?

 

Ätandet och drickandet åstadkommer det förvisso inte, utan orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.  Ty i förening med det kroppsliga ätandet och drickandet är dessa ord det väsentliga i detta sakrament, och den som sätter tro till de orden har vad de innehåller och lovar, nämligen syndernas förlåtelse.
 

 

IV.

 

Vem tar värdigt emot detta sakrament?

 

Att fasta och kroppsligen bereda sig hör väl till yttre tukt och ordning. Värdig och väl beredd är den som tror på dessa ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.  Men den som inte tror dessa ord utan håller dem för osanna, han är inte värdig och beredd, ty orden för er  fordrar först och sist trogna hjärtan.