Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

LUTHERMUSIK

Här kan Du lyssna till en sats ur Medelssohns femte symfoni, den s.k. Reformationssymfonin, som anknyter till Lutherspsalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Den framförs av den Holländska radions kammarorkester under ledning av Ton Koopman år 2008.