Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

LUTHERPSALM

Lutherpsalmen Vår Gud är oss en väldig borg så som den kan ha sjungits på 1500-talet (med undantag för tempot) och i översättning av Catherine Winkworth.