Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

BIBELN

På den här huvudfliken (och underställda flikar) presenterar vi material som stärker tilliten till Bibeln som Guds Ord och kyrkans auktoritet och som underlättar studiet av Bibelordet.
et av Bibelordet. 


Bibeln innehåller ett komplett bibliotek av 66 böcker. I vissa bibelutgåvor är Gamla testamentets apokryfiska böcker publicerade. Dessa böcker är som Martin Luther sade  "goda och nyttiga att läsa", men de räknas inte till de kanoniska och inspirerade skrifterna.

Bibeln är skriven under en tidrymd av 1500 år och består av flera olika typer av litteratur. Den innehåller lagtexter, krönikor, släkttavlor, vishetslitteratur, hymner, böner, profetlitteratur, ordspråk, berättelseverk, evangelier och brev. Varje litterär genre bör läsas på sitt eget sätt.

Fastän Bibeln är så sammansatt innehåller den en frälsningshistorisk röd tråd. Den börjar med hur Gud skapade himmel och jord och den slutar med att Gud återskapar jord och himmel. Följande frälsningshistoriska händelser omvittnas i Bibeln: Skapelsen, syndafallet, löftet, patriarkerna, Israels kallelse, Mose, lagen, profeterna, Jesus-Messias, Jesu födelse, liv, död, uppståndelse och himmelsfärd, den helige Andes ankomst, kyrkans tid, Kristi återkomst och Guds eviga rike.  

Bibeln är från början till slut Guds Ord. Det är den bok som kyrkan grundar sin lära på, som vi läser i gudstjänsten och som är normerande för en kristen människas tro och liv. Vi säger med de bibliska författarna, kyrkofärderna och reformatorerna: "Ditt ord är sanning" och "när dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor" (Ps. 119: 130).  

När Martin Luther använde beteckningen "Guds Ord" gjorde han det på fyra olika sätt.

1. Guds Ord syftar på det inkarnerade Ordet, Jesus Kristus, som var av evighet och steg ned i tiden och köttet (Joh.1:1-14).

2. Guds Ord är de nedtecknade Gudsorden i den heliga Skrift, vår Bibel.

3. Guds ord är det talade och förkunnade Gudsordet.

4. Guds Ord är det sakramentala Gudsordet i dopet och i altarets sakrament.

Gud talar till oss på alla dessa sätt och det är viktigt att hålla samman dessa tilltal. Att relativisera något av dess tilltal är inte meningsfullt. Luther hade en mycket stor tilltro till dem alla. Det förkunnade ordet är visserligen underställt den heliga Skrift, men när förkunnelsen driver Kristus, framställer lag och evangelium och i övrigt är i samklang med Bibelordet, så är det Guds Ord som förkunnas. Sakramenten ges legitimitet genom Guds Ord och alltsammans utgår ifrån uppenbarelsen, att Gud trädde ned som människa i inkarnationen. Om Bibeln kunde Luther skriva:  "Bibeln ensam är den rätte härskaren och mästaren över all jordens skrifter och läror" (WA 7.317:7-8). Det som kännetecknar Luthers syn är två ting: dels hans stora tilltro till Guds Ord och dels dess praktiska nytta. Ytterst sätt läser vi Bibeln eller lyssnar till predikan för att fördjupas i tron, bli mer helgade och bättre rustade att kunna tjäna Gud och vår medmänniska.