Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

BIBELSTUDIUM

Det finns tack vare ny teknik många goda hjälpmedel för att grundligt studera Bibeln. De flesta kan inte läsa Bibeln på grundspråken, men tack vare goda bibelöversättningar, digitala lexikon och kommentarverk är det möjligt att ändå tränga djupt in i bibelordet. En utav de förnämsta resurserna på nätet för bibelstudiet är Bible Suite. Den innehåller även en svensk översättning.


Kan man läsa engelska öppnar sig oanade möjligheter på denna site. Du kan gratis ladda ner det resursstarka E-Sword eller välja bland utbudet på Bible Study Tools online. Den lutherska Missourisynoden har en Bibelsida med bra bibelmaterial. Scrolla ned och klicka gärna på Bible notes.

På det svenska språket har vi numera Folkbibeln som utgör en texttrogen och pålitlig översättning med god sälta och must i språket. På Folkbibelns hemsida kan du läsa bibeltexten. Folkbibeln som studiebibel med Thoralf Gilbrants noter och kommentarer, är förmodligen det förnämsta hjälpmedlet för självstudier i Bibeln som finns att tillgå på vårt språk i en enda volym.

Svenska Bibelsällskapets Bibeln.se kan också ge användbar information liksom Bibeln idag, som utger uppbygglig bibelutläggning för varje dag under året.