Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

BIBELSYN

Man kan diskutera bibelsyn(er), inspirationsläror och auktoritetsfrågor, men den avgörande frågan är nog hur Bibeln ser på sig själv och hur Bibelns författare uppfattade sin uppgift. Det finns många texter både i Gamla och Nya testamentet som visar att Gud talade och handlade genom människor (Jes. 55:11, 2 Petr. 1:21, 1 Kor.1:21, Rom. 1:16,, Jud. 3, Ef. 1:17-18, 3:10, 18.). I den judiska församlingen och bland de första kristna stod det helt klart att Bibelns kanoniska böcker skulle betraktas som heliga skrifter. De var skrivna under Guds Andes inspiration till församlingens offentliga läsning, vägledning och uppbyggelse. Därför reciterades Bibelns böcker i gudstjänsten och förutom det apostoliska ursprunget gav klarheten och kraften dem en kanonisk legitimitet. Redan under det första århundradet kunde Paulus skriva som representant för den kristna kyrkan:

"Varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar" (2 Tim.3:16-17).

Bibelsynen blir i slutändan en fråga om vad kyrkans Herre, Jesus Kristus, lär oss. I Joh. 10:35 säger han  att "Skriftens ord inte kan upphävas" och "med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna" (Luk. 24: 27). Det råder inget tvivel om Jesu bibelsyn. När han såg tillbaka godkände han varje liten prick (bokstaven jod) i den gammaltestamentliga uppenbarelsen (Matt. 5:18) och när han blickade framåt förberedde han för den nytestamentliga uppenbarelsen genom att utse 12 apostlar och gjorde dem till befullmäktigade sändebud, med rätt att tala, handla och skriva i Kristi namn (Luk. 10:16, Matt. 10:40). Allt detta, att tala och handla å Jesu vägnar, låg i apostolatet. Jesus sörjde alltså för Bibelns tillkomst och han menade att profeterna i gammal tid och apostlarna i nyare tid vittnade om honom som Guds Son. Den Bibelsynen påverkar oss idag som den påverkade lärjungarna då. "Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?" (Luk.24:32).

i