Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

KATHARINA LUTHER


Katharina von Bora är i historien mest känd som reformatorn Martin Luthers trofasta hustru. Hon föddes den 29 januari 1499 och avled den 20 december 1552 vid 53 års ålder. Exakt var hon föddes och från vilken familj hon kom är inte helt klarlagt. Förmodligen tillhörde hon en lägre adelsfamilj. Hon avled i Torgau och ligger begravd i Sankta Maria stadskyrka.

Vid fem års ålder överlämnades hon till Benediktinerklostret i Brehna för utbildning. Denna överlämning finns dokumenterad. Vid nio års ålder flyttades hon till Cisterciencerklostret Marienthron i Nimbschen. Efter flera år i klostret blev Katharina alltmer otillfredsställd med klosterlivet och alltmer intresserad av den kyrkliga reformrörelsen. Tillsammans med andra nunnor planerades en flykt. Vid påsken 1523 flydde tolv nunnor. Luther var involverad i planen och skulle sörja för att nunnorna togs om hand i Wittenberg och kunde ingå äktenskap.

Katharina var kräsen och accepterade inga andra än Luthers vän Nikolaus von Armsdorff eller Luther själv. Den förre tackade nej och kvar stod Luther som visserligen nu värderade äktenskapet högt, men som motvilligt ingick äktenskap med Katharina den 13 juni 1525 i Wittenberg. Makarna flyttade till Svarta klostret i staden och sex barn föddes med åren. Johannes (Hans) (1526-1575), Elisabeth (1527-1528), Magdalena (1529-1542), Martin (1531-1565), Paul (1533-1593) och Margarete (1534-1570). Katharina hade ett missfall 1539. Hon tog hand om ytterligare fyra föräldralösa barn inräknat hennes brorson Fabian. Därutöver ansvarade Katharina för bursan (studentinternatet), med upp till 20 elever. Hon tog emot munkar och andra gäster som till och från bodde i Svarta klostret. Hon skötte förutom storhushållet även klostrets trädgård, bryggeri och småboskap. Hon engagerade sig för stadens sjuka och började sin arbetsdag kl.04.00 och kallades därför "Wittenbergs morgonstjärna". Ekonomi var inte Luthers styrka, så Katharina ansvarade för hela familjeekonomin. 


Enligt Luther själv och samtida bedömare blev det ett gott äktenskap. Luther kallade Katharina för "Käthe", "Lutherinna" och "Doktorinna". Han brevväxlade flitigt med henne under sina många resor och visade sin uppskattning på flera sätt. Han skrev: "Jag skulle inte för Frankrike och Venedig tillsammans vilja lämna ifrån mig min Käthe, för det första därför att Gud har givit henne åt mig och mig åt henne. För det andra eftersom jag ofta märker att andra kvinnor har fler fel än min Käthe - även om hon också har en del fel, så uppvägs de av hennes många dygder. För det tredje därför att hon bevarar tron på äktenskapet, som är trohet och ära".

När Luther avled 1546 stod Katharina ensam ansvarig för hushåll och ekonomi (inklusive skulder), men utan den lön som Luther erhållit som professor och pastor. Hon ombads att flytta ut ur Svarta klostret, som kurfursten donerat till makarna Luther. Katharina vägrade att flytta, men tvingades p.g.a. det Schmalkadiska kriget senare, att fly till Magdeburg. Efter att ha återvänt till Wittenberg härjades staden åter av krig och Katharina tvingades 1547 att med familjen ännu en gång att fly; denna gång till Braunschweig. När hon återvände på sommaren samma år låg klostret öde. Tack vare kurfurstens försäkran om stöd från grevarna i Mansfield och den danske kungen Christian III, lyckades Katharina att hjälpligt försörja sig och sin familj. Katharina fick erfara att vännerna svek. Familjens verkliga vänner, Philipp Melanchton och Johannes Bugenhagen, stod dock trofasta kvar. 

Katharina stannade i Wittenberg och i fattigdom till 1552. När pesten kom till staden samma år flyttade Wittenbergs universitet till Torgau och Katharina och två av barnen följde med. Under resan skenade hästarna. Vagnen välte och Katharina hamnade i ett vattenfyllt dike och fick livshotande skador. Katharina avled tre månader senare. Huset där hon dog är idag ett s.k. Lutherhaus och en minnesplats över hennes död.

Katharina Luther skapade det första protestantiska prästhemmet och kom att prägla  den lutherska synen på äktenskap och familjeliv. Katharina blev den lutherska reformationens "första dam" och hon utförde en heroisk gärning som tyvärr har kommit i skuggan av hennes make. Katharina fick ta ansvar och klara upp reformationens räkningar. Hennes sista prövosamma år vittnar om hennes trohet i kallet in i döden.

Hon bad till slut: "Kom Kristus här snart förbi, jag klänger mig fast som en kardborre i din klädnad. Hjälp mig, Herre Jesus." 

För vidare läsning hänvisas till Katharina von Bora: A Reformation Life av Rudolf Markwald, Concordia Publishing House, 2002.