Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

ISRAEL

Den västra muren i Jerusalem är vad som är kvar av den mur som omgav Herodes tempel. Den är som bekant en böneplats med tusentals besökare varje dag och miljoner bönelappar i murens sprickor varje år. Varje sten i den s.k. Klagomuren är förenad med minnen och längtan. Här har judar begråtit templets fall och folkets historia och här ber många om templets återuppbyggnad. Här tänker sig många kristna tillbaka till det tempel där Jesus undervisade och på ordet om att Han själv är det sanna templet (Joh. 2:19). Här finns mycket som förenar judendom och kristendom, även om det är två särskilda religioner.

Vi får inte glömma att vår Frälsare Jesus var jude och praktiserade judendomen. Den unga kyrkan förvaltade ett massivt judiskt arv och varje söndag läser vi i den kristna gudstjänsten ur Gamla testamentet och utgår ifrån Israels gamla historia. Det nya förbundet bygger på det gamla förbundet. Landet Israel är för varje kristen ett heligt land med viktiga platser och historiska minnesmärken i vårt bibliska arv.

Vi får inte glömma shoah - den förintelse som ägde rum i hjärtat av det kristna Europa under det andra världskriget. Tyvärr finns det fler spår av antisemitismen i kyrkans historia. Vi har mot den tragiska bakgrunden en dubbel skyldighet att aktivt motverka alla tendenser till antisemitism och att aktivt medverka till en djupare förståelse av Israels folk och land, historia och framtid.  

Vi får inte glömma att den heliga Skrift har givit förblivande löften till Israel (Rom.11) och att Evangeliet "är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först juden och sedan greken" (Rom.1:16). 

                                                          

Det torde vara svårt att förbise att det som hände den 14 maj 1948, då staten Israel bildades, var något historiskt och samtidigt något mycket mer än ett FN-beslut. Det betyder nu inte att alla politiska beslut i den moderna staten Israel med automatik är ofelbara. Israel står liksom alla samhällen under profeternas kritik och korrektur. Men det betyder att vi stöder Israel och ber för dess folk och framtid, samtidigt som vi respekterar palestiniernas rätt till livsutrymme och självstyre.

Med hänsyn till Israels folkrättsliga skydd, dess utsatthet i regionen, det judiska folkets historia och med respekt för den enda riktiga demokratin i Mellanöstern skall Israel åtnjuta vårt och omvärldens stöd.   Det finns även bibliska dimensioner. Israel finns med i Guds plan för historien. "Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra" (Rom.11:29). Det finns en "hemlighet" i Israel, skriver aposteln Paulus (Rom.11:25). Gud skall ta sig an det gamla förbundsfolket pånytt. Även Martin Luther utlade de angivna Paulusorden så i sina föreläsningar över Romarbrevet. Den Messianska rörelsen i Israel och i världen kan tolkas som ett förebud om vad som komma skall. För den som vill gå djupare har Norsk Israelmisjon i sin Prinsipperklaering  (under Ressurser)  en balanserad och biblisk genomgång av förhållandet mellan Israel och kyrkan i historia och framtid.

I vår tid förmärker vi att attityden till Israel hårdnar. Det finns ingen annan stat som har så många fiender som Israel. Det finns politiska aktörer som ifrågasätter Israels rätt att existera. Iran och Hamas förvägrar folket Israel sin territoriella bas i landet Israel. Antisemitiska tendenser framträder i Europa och även i vårt land. I Malmö vittnar judar om svårigheter att röra sig fritt och tryggt i staden. Vissa nyhetsmedia beskriver systematiskt händelser i Israel med en orättvis tendens. Vad syftar man egentligen till med att miskreditera och isolera Israel i Mellanöstern? Mot den här bakgrunden blir det alltmer angeläget att medvetet önska 'Frid över Israel'(Ps. 128:6).

שלום על ישראל

 

Vi rekommenderar:

Honest Reporting

Jerusalem Post

Israels Ambassad

Caspari Center/Norsk Israelmisjon

Shalom över Israel

Israels vänner

Samfundet Sverige-Israel

Svenska Teologiska institutet