Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

NATURBILDER

/

 

 

Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset,

din rätt som middagens sken.

Ps. 37:6

 

Alla väntar på att du skall ge dem mat i rätt tid...

du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.

Ps. 104: 27-28

 

Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar.

Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,

han fröjdar sig över dig med jubel.

Sef. 3:17

 

Du skall kasta alla deras synder i havets djup.

Mika 7:19

 

Herre, upp i himmelen räcker din nåd,

din trofasthet ända till skyarna.

Din rättfärdighet är som väldiga berg.

Ps. 36: 6-7

 

Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör.

Matt. 13: 16

 

Men jag är som ett grönskade olivträd i Guds hus.

Jag förtröstar på Guds nåd alltid och för evigt.

Ps. 52: 10

 

Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.

Ps. 147:18

 

 

Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar.

Jag vill jubla över dina händers verk.

Ps. 92: 2

 

Gud är kärlek.

1 Joh. 4:8

 

Min frid ger jag er.

Joh. 14: 27

 

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Ps. 34: 10

 

Stå upp, var ljus,

ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig.

Jes.60: 1

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

månen och stjärnorna som du har skapat,

vad är då en människa eftersom du tänker på henne.

Ps. 8: 4-5

 

Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar.

Ps. 92:15

 

Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar

av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.

Joh.7:38

 

Kärleken fördrar allting, den tror allting,

den hoppas allting, den uthärdar allting.

1 Kor.13: 7

 

Ett brutet strå skall han inte krossa

och en rykande veke skall han inte släcka.

Matt. 12:20

Han sänder sitt ord och det frusma smälter,.

Ps. 147:18 

 

 

Och varför gör ni er bekymmer för kläder?

Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.

Matt. 6:28

 

Han för mig till vatten där jag finner ro.

Ps. 23:2

 

De som hoppas på Herren får ny kraft,

de lyfter med vingar som örnar.

Jes. 40: 31

 

Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh. 14:6

 

Lova Herren min själ, ja hela mitt inre skall prisa hans namn.

Ps. 103:1

 

Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad,

och han är Messias, Herren.

Luk. 2:11

 

Hur många är inte dina verk, Herre!

Med vishet har du gjort dem alla. 

Jorden är full av vad du har skapat.

Ps. 104:24

 

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?

Jes. 43: 19.

 

Ända till er ålderdom är jag densamme,

och till dess ni blir grå skall jag bära er.

Jes. 46:4

 

Gud är ljus och inget mörker finns i honom.

1 Joh. 1:5

 

Du låter människorna vända åter till stoft, du säger:

Vänd åter, ni människors barn.

Ps. 90: 3

 

Även om vår yttre människa bryts ner,

förnyas vår inre människa dag för dag.

2 Kor. 4: 16.

 

Jesus sade: Jag är världens ljus.

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus.

Joh. 8:12

 

Ty jag skall stärka trötta själar

och alla utsvultna själar skall jag mätta.

Jer. 31:25

 

 

Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg

och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

2 Kor. 2:14

 

Den som har mina bud och håller fast vid dem,

han är den som älskar mig. 

Joh. 14:21

 

Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem,

Gud har ju uppenbarat det för dem.

Rom. 1: 19

Jubla skall alla jordens träd 

inför Herren, ty han kommer.

Ps. 96: 12-13

 

Ni är världens ljus.

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna,

så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himmelen.

Matt 5: 14, 16

 

Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Matt. 7:17

 

Var nyktra och vaksamma!

1 Petr. 5:8

 

Och eftersom laglösheten tilltar,

kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Men den som håller ut till slutet skall bli frälst.

Matt. 24: 12-13

 

Se, jag gör allting nytt.

Upp. 21:5