Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

LYCKANS VÄG - 13 steg på lyckans väg

Det har blivit ett mode att presentera goda råd om hur man blir lycklig i livet. Människors erfarenhet blandas med lyckoforskning och uppslagen blir många. Vi tillåter oss här att presentera tretton steg på lyckans väg. De ingår i vår evangeliska livssyn.

1. Tro på syndernas förlåtelse och lev i samvetsfrid och frid med Gud.

2. Lev ett liv i balans med hänsyn till Din tid, fritid, energi, engagemang och ekonomi.

3. Gör andra glada genom att göra något för dem. Dessa "andra" finns både nära och fjärran.

4. Ta motstånd och missräkningar så att Du kan lära något av dem. Se dem som Dina läromästare.

5. Var generös med att förstå och förlåta andra. 

6. Använd Dina gåvor och färdigheter och utveckla Din skaparkraft.

7. Lev Ditt liv i gemenskap med andra och vårda dina relationer.

8. Upptäck och lär! Det finns så mycket vackert att upptäcka och lära i studier, resor, natur- och kulturupplevelser, i språk och musik och i mänskliga möten. Allt detta gör dig rik och lycklig.

9. Häng inte upp Dig på småsaker, utan tänk i större kategorier och långsiktigt. Fråga 'vad betyder det här om fem år'?

10. Betrakta människor Du möter som medmänniskor och jämlikar och behandla alla lika.

11. Värdera det Du faktiskt har (och har uppnått) och var förnöjd med det. Tacka och lovsjung!

12. Se Ditt liv i ett större sammanhang. Jordelivet rymmer inte den ultimata lyckan. 

13. Överlåt Ditt liv i Guds händer och räkna med hans  ledning och beskydd. Bed om Guds välsignelse.