Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

"MITT KORS"

Under sommaren 2016 anslöt sig över 10.000 svenskar till den s.k. Mitt kors kampanjen på Facebook. Trots delade meningar och animerade diskussioner i flera dagstidningar bestämde sig många många att dela sitt vittnesbörd om korsets betydelse. Flera röster varnade för att korset skulle bli en särskiljande symbol istället för en enande kraft. Och visst har korset historiskt sett använts fel. Men kampanjen blev inte vad många befarat. Den blev faktiskt en  positiv och kollektiv manifestation för den kristna tron och tusentals trädde fram med personliga berättelser om trons betydelse. Det är verkligen inte var vecka vi i Sverige kan läsa så många gripande självvittnesbord om korsets betydelse. Att som kristen ställa sig ovanför eller utanför Mitt kors kan tyvärr vara ett uttryck för både flathet och feghet. Många kristna i den världsvida kyrkan lider förföljelse för att de bär kors och är kristna. Vi känner att vi vill stödja det som är och förblir "Guds kraft och Guds vishet" (1 Kor. 1: 23-24). och ställa oss lojala med alla förföljda korsbärare i världen. 

Läs mer om Mitt kors kampanjen!