Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

PEDAGOGISKT CREDO

   

Kunskap är inte endast påfyllning och förmedling, men framför allt nytändning och spridning.

Ämbaret är en sluten metafor som förvarar kunskapen gömd, men elden är en öppen kraft som sprakar, flammar och slår gnistor. Elden öppnar för kunskapens demokratiska spridning; alla måste få tillgång till den och spridningen är kumulativ - kunskap föder kunskap, ibland språngvis som gnistor.

Med elden finns alltid fara för brand. All kunskap rymmer ett kritiskt element.

Samtidigt lyser den - kunskapen vägleder oss genom okunnighetens mörker.

Bildning värmer och känns i hela kroppen, ja den berör hela människan, inte endast huvudet och tanken. Den får frusna verksamma händer att tina.

Kunskapandet är en social akt. Vi samlas kring dialogens eld och lyssnar till uråldrig visdom, till varandras erfarenhet.

Att tänd en eld är människans äldsta syssla. Ja, kunskap traderas från tid till tid men ges oss likafullt i vardagslivets göromål, lärandet sker i aktiviteten.

Att tända en eld är den största av alla utmaningar.

Det är att frigöra energi och förändra den s k verkligheten och när det inte längre går så glöder vi i väntan på förnyat bränsle och syre. 


 

ATT TÄNDA EN ELD

Tankarna om pedagogik är inspirerade av filosofen Herakleitos som lär ha sagt att "pedagogik är inte att fylla ett ämbar, utan att tända en eld"

Det finns fler än en enda planet i solsystemet och det finns ofta fler än en aspekt i komplicerade tankesystem, även om solen är vår stjärna.