Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

TRENDER I TIDEN

Trots olikheter i samtidsanalyser och framtidsscenarier är spanare och framtidsforskare ganska överens om följande tio trender i tiden. Att jag här redovisar dem betyder inte att jag hyllar dem.

1. FRÅN GRUPP TILL INDIVIDFOKUS. En ökad individualisering som flyttar fokus från gruppen till den enskilda människan (och hennes upplevelsevärld)

2. MOT DET DIGITALA SAMHÄLLET. För unga människor är de viktigaste prylarna i tur och ordning Dator, Internetuppkoppling, mobiltelefon och någon form av digital musikavlyssning.

3. ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ ÄKTHET. Vi lever i ett samhälle som har blivit besatt av att avslöja falska bykar och som underifrån drivs att ett sökande eller en längtan efter äkthet.

4. ÖKAD UPPLEVD TIDSBRIST. Mer alltfler valmöjligheter i vardagen kommer ökad stress och problem att välja. Tidsbristen kan vara relaterad till många människors förlust av ett evighetsperspektiv. Allt måste förverkligas NU.

5. FÖRÄNDRADE FAMILJESTRUKTURER. Familjekonstellationerna varierar och enpersonhushållen ökar.

6. ÖKAD RÖRLIGHET. Den fysiska förflyttningen, transporter och migration, av människor ökar såväl i Sverige som utanför Sverige.

7. MILJÖ-OCH KLIMATFRÅGORNA. Det finns en ökad medvetenhet om sambanden mellan vår personliga livsstil och sociala levnadsförhållanden och naturens reaktioner på global nivå.

8. MINSKAD LOJALITET. Relationer och lojaliteter som tidigare tagits för självklara är inte längre givna.

9. ÖKAD MÅNGFALD I LIVSSTILAR. Vi går mot ett mångfaldigt samhälle vad gäller etnicitet, åsikter, sexuell läggning, intressen och livsstilar.

10. ÅLDRANDE BEFOLKNING. Sverige har en utav världens äldsta befolkningar och den bli ännu äldre i hela västvärlden. Medellivslängden ökar med ökade vårdbehov som följd. Men till bilden hör även en relativ friskare ålderdom och pensionärer verksamma allt längre.

 

Frågor att fundera över:

1. Hur ser framtidsmänniskan ut med dessa trender i tiden?

2. Vilka utmaningar innebär dessa trender för kyrkorna och det kristna evangeliet?

3. Vilken övergripande berättelse/ideologi försöker den politiska ledningen skapa för att hålla samman framtidens disparata befolkningar?