Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

MARTIN LUTHER - 500 års jubileum

Få personer har på senare år inspirerat mig så som reformatorn Martin Luther. Under studietiden i Uppsala blev jag presenterad för "den liberale Luther" - han som inte trodde riktigt på Bibeln, som kallade Jakobs brev för "halmepistel" och som var en föregångare till den moderna bibelkritiken, ungefär som man i DDR officiellt framställde Luther som en föregångare för den moderna kommunismen. Ja, jag vet att det finns många Lutherbilder, men det var först när jag på allvar började läsa hans egna bibelkommentarer som jag förstod, att den liberale Luther var en försvenskad och därmed anpassad Luther.


Luther blev 1512 Doktor i Den Heliga Skrift och ägnade hela sitt liv åt att studera, förkunna och utlägga Skriftens ord och mening. Han hade en obruten tro på Bibeln som Guds uppenbarade ord och skrev ofta om Guds Andes inspiration i bibelordet. 

Nu vet jag varför Luther så ofta avbildas med Bibeln i handen - helt enkelt därför att han trodde på Bibeln och översatte den och gjorde dess budskap tillgängligt. Det var ju med Skriftens ord Luther vågade kritisera kyrkomöten och koncilier, påvar och biskopar.  Jag ber att få återkomma med mer om Luthers tro och tankar. Vi närmar ju oss reformationens 500-års jubileum år 2017. Ja, redan 2008 började Lutherdekaden - de tio år som föregår och fullbordar det stora jubileumsåret.


Enligt traditionen skulle förreformatorn Johan Hus när han dog på bålet i Konstanz 1415 ha sagt att "jag är visserligen en gås (anspelning på namnet Hus), som blir stekt, men om hundra år kommer en svan att uppstå och den kan ni inte besegra". Luther var den svanen och det är nyttigt för oss att ha fågelperspektiv på 100 år, 500 år och 2000 år. Bibeln ger oss perspektiv ända in i evigheten. Det visste Martin Luther.

Martin Luther med den heliga Skrift framför rådhuset i Wittenberg.

Vill du lyssna till en amerikansk inspelning av Lutherpsalmen Vår Gud är oss en väldig borg, klicka här