Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

MYSTERY REVEALED

Under 2012 slutförde jag ett avhandlingsprojekt som började redan i mitten av 1990-talet med en licentiatavhandling vid Uppsala universitet om uppenbarelseteologin i Diognetusbrevet. Brevet kallas internationellt Ad Diognetum (Till Diognetus) och härrör från mitten av det andra århundradet e.Kr.   Det blev till slut en doktorsavhandling med PhD examen vid Atlantic Coast Theological Seminary och med en bredare hermeneutisk och systematisk teologisk ansats än tidigare. Vill du läsa avhandlingen som PDF-dokument går det bra att klicka på denna länk.     

Diognetusbrevet är en försvarsskrift för förföljda kristna och samtidigt en framställning av den kristna trons huvudsanning; att mysteriet som tidigare var dolt, nu har blivit uppenbarat i Jesus Kristus.