Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

ADVENTSBETRAKTELSE

Se, din konung kommer till dig (Matt.21:4). 

Det var något historiskt över den där dagen när Jesus red in på åsneryggen i Jerusalem. Man förstod att den utlovade och efterlängtade Messias-konungen var på väg. Av folkets reaktioner och ledarskapets motreaktioner förstår vi att många insåg vad som höll på att ske. Gud infriade sina löften till profeten Sakarja. Gud är historiens Gud och förverkligade med Jesu intåg den frälsningshistoria som folket hoppades skulle gå i uppfyllelse. Jesus kom till folket och folken. Det kristna evangeliet blev ett universett budskap om frälsning från synd och död.

Men orden Se, din konung kommer, handlar inte endast om världshistoria och frälsningshistoria. Det är ett budskap som tränger in i din och min livshistoria, i vår livsvärld. Jesus tar sig fram över hela jordens yta och hör våra böner och ser vår längtan. Han letar sig in under vårt hustak, bakom vår pannlob som en stråle av ljus och ett förnyat hopp. Den här konungen känner oss rakt igenom, vill oss väl och har själv sörjt för att vi inte skall leva i dödens skugga och andas ångestens unkna luft. Han kommer för att ge oss förlåtelse och liv och det livet är liv av hans liv och därmed oförstörbart,evigt. 

Om detta och mycket mer påminns vi nu i julens förberedelsetid, i advent. Se, din konung kommer till Dig.